Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Przydatne druki do pobrania

Treść

Oświadczenie kierownika budowy (robót)

Wniosek o remont zjazdu

Wniosek o uzgodnienie linii ogrodzenia

Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu z drogi gminnej publicznej

Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu z drogi wewnętrznej

Wniosek o wydanie decyzji  na czasowe zajęcie i/lub umieszczenie urządzenia obcego w pasie

Wniosek o wydanie uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie włączenia do drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu ( zwykłego, technicznego, awaryjnego)

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zgody  na przejazd pojazdu  normatywnego

Zawiadomienie o zakończeniu robót związanych z budową zjazdu

91792