Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

                                                                                                                             Wieliczka, dnia 01.03.2021 r.

Dotyczy uruchomienia  platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania (w tym komunikacja w ramach postępowania) prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 1 marca 2021 roku Dokumentacja postępowań w trybach przewidzianych uPzp będzie zamieszczana na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego w zależności od procedury.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Teresa Kuchnia

92186