Zamówienia publiczne

Treść

                                                                                                                             Wieliczka, dnia 01.03.2021 r.

Dotyczy uruchomienia  platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania (w tym komunikacja w ramach postępowania) prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 1 marca 2021 roku Dokumentacja postępowań w trybach przewidzianych uPzp będzie zamieszczana na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego w zależności od procedury.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Teresa Kuchnia