Przejdź do treści
Banner GZD
Przejdź do stopki

Informacje i ogłoszenia

Treść

Zawiadomienie o czasowej zmianie organizacji ruchu na drodze gminnej w Sułkowie

Zawiadamiam, że z dniem 19.09.2022r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzeniem nr ZDP.BRD-S.4511.103.2022.MB z dnia 28.03.2022 wprowadzająca ruch wahadłowy na poszczególnych etapach drogi powiatowej nr 2013K w miejscowości Sułków w związku z pracami związanymi z odbudową drogi po pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Przewidywany koniec prac to 30.09.2022r.

Informacja o przedłużeniu czasowej organizacji ruchu na ul. Łutnia miejscowość Brzegi

Zgodnie z § 12 ust.l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) informuje się o przedłużeniu czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dnia 04.04.2022 na podstawie projektu z dnia 13-05-2021 nr. Ewidencyjny ZDP.BRD-S.4511.2021.MB o nazwie „ Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie - etap przebudowy przepustu w rejonie ul. Lutnia w m. Brzegi (km roboczy 9+851)" w ciągu drogi powiatowej nr 2011 K w m. Brzegi - G. Wieliczka do dnia 28.10.2022. Konieczność wydłużenia czasowej organizacji ruchu wynika z prowadzenia prac na przepuście P.3.8 w km rob. wału 9+851 (kontrakt 3A1/2).

ZGŁOSZENIE WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z § 12 ust.l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) oraz klauzulą rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr: ZDP.BRD-S.4511.399.2022.MB z dnia 03.10.2022 r. o nazwie „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka - Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza" informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu 02.12.2022 r. Przewiduje się przywrócenie stałej organizacji ruchu w dniu 16.01.2023 r.

77970