Informacje i ogłoszenia

Treść

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje, że w związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową ul. Szpitalnej w Wieliczce została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W związku z zakresem przedmiotowych prac na czas robót tj. do 30.07.2021 r planowane jest całkowite zamknięcie ul. Szpitalnej dla ruchu. Wyznaczono objazdy do ul. Ogrodowej. Przez cały okres prac Wykonawca umożliwi dojście oraz dojazd mieszkańcom posesji zlokalizowanych w obrębie ul. Szpitalnej oraz służbom technicznym.

 

MAPA